TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

Výuka je určena pro začínající děti od čtyř do šesti let, které se seznamují se světem tance.
Děti se seznamují s tancem, rytmikou a pohybem. Skladba hodiny má velice blízko k regulérní skladbě skuteční taneční hodiny. S dětmi se pracuje na krátkých, společných choreografiích a improvizačních cvičeních.
Po absolvování přípravky můžou být děti přeřazené do řádné přípravy a můžou se účastnit soutěží v soutěžním týmu.
Pro koho: Děti od 4 do 6 let
Kdy: každý pátek od 15:00 - 16:00 (můžou také navštěvovat ve středu od 16:00 - 17:00 balet)
Cena: 400,- / měsíc