TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

Výuka je určena pro začínající děti od čtyř do šesti let, které se seznamují se světem tance.
Děti se seznamují s tancem, rytmikou a pohybem. S dětmi se pracuje na krátkých, společných choreografiích a improvizačních cvičeních.
Po absolvování přípravky mohou být děti přeřazeny do dětské kategorie a mohou se účastnit soutěží v soutěžním týmu.
Pro koho: Děti od 4 do 6 let
Kdy: viz. rozvrh
Cena: 500 Kč/měsíc