Určeno pro děti od 1 až 3 let.
Skladba hodiny bude individuálně řešena dle složení dětí.
Obsahová náplň hodiny:
1. Prstové hry s říkankami
2. Překážkové dráhy
3. Dechové cvičení
4. A další aktivity dle potřeby
Na cvičení je nutné se dopředu telefonicky objednat. Počet maminek s dětmi je omezen.
Pro koho:  Maminky s dětmi
Čas: Dopoledne od 10:00 až 11:00 hod.
Cena: 110 Kč / lekce - je možno zakoupit permanentku